Poselství dřeva


Je na místě a zároveň symbolické, že úvodní svazek nového projektu Zlaté ruce je věnován právě dřevu, neboť do takového materiálu zatínal člověk své nesmírně šikovné a přitom upracované ruce pomocí různých nástrojů aby z něj vytvořil žádaný produkt, dílo či jen prostý výtvor.
Dřevo obklopovalo člověka již od počátku středověku a provází ho při výtvarném snažení a často
i při stavbě domů dodnes.
Byl to les, kde se člověk nejen dobře vyznal, většinou v něm i uměl zdárně hospodařit ale snažil se i porozumět stromům. Mnohé činnosti a řemesla člověk v lese přímo provozoval. Na jiná řemesla zpracovávající tento materiál stačila malá dílna či obydlí vesniíckéhovesnického člověka či obyvatele města.


Vyznání lesu


Když vyslovíme slovo les, vybaví se nám celá řada symbolů, znaků a konkrétních představ, charakterizujících tento pohádkový, tajůplný, krásný a užitečný objekt.
Jeho odvěké bytí nás provází celým našim životem. Vyvolává představu vůně hojivé pryskyřice, tlejícího listí prorostlého voňavým podhoubím, chutí lesních jahod i mámivou vůní konvalinek.
Někdo z nás důvěrně zná les plný ztepilých velikánů s rozeklanými větvemi, s jemným jehličím a šťavnatým listím. Každý z nás našel pod košatou lesní klenbou a deštníky kapradi příhodné místečko ke schůzce s milovanou osobou, či dokonce bezpečný úkryt k milostnému laskání.
Les je dobrodincem, ochráncem a živitelem člověka i celé živočišné říše. Poskytuje nejen všestranně použitelnou a obnovitelnou dřevní hmotu, ale je výrobcem i dodavatelem životodárného kyslíku, očistným filtrem, zelenými plícemi lidstva. Je rezervoárem vláhy a zdrojem osvěžující vody i místům k odpočinku a nabrání nových sil.


Image