Publikaci Poselství dřeva

si můžete objednat e-mailem
na adrese jezek@golemgroup.cz nebo na telefonu 777740084
u vydavatelství Golempress, s.r.o.
Cena publikace je 1785,- Kč včetně DPH.
U knih objednaných do konce roku 2007 nebude účtováno poštovné, balné, ani doběrečné.

Golempress,s.r.o.
Zlaté ruce
Letohrad
Image

56151 Letohrad - Družstevní čp. 597 ..........Image
telefon: 777740084
fax: 465621244
e-mail:jezek@golemgroup.cz
http://www.zlateruce.com


Podrobnější informaci o možnosti koupě publikace můžete také získát
v edici Zlaté ruce vydavatelství Golempress, s.r.o. a v Městském muzeu v Žamberku
. a u autorů publikace.

Golempress,s.r.o.
Zlaté ruce
Letohrad
Image

56151 Letohrad - Družstevní čp. 597 ..........Image
Doc. PhDr. Václav Šplíchal, CSc.
telefon: 465621244
fax: 465621244
e-mail:vaclav.splichal@zlateruce.comhttp://www.zlateruce.com


Městské muzeum
Žamberk
Image

56401 Žamberk - Čs. armády čp. 472 .........Image
ředitelka muzea: PhDr. Marie Votavová
telefon: 465611678mobil:603534574
e-mail:muzeum_zamberk@raz-dva.cz
http://www.zamberk.cz/muzeum


Image